Stavba modelového koľajiska Bratislavský uzol v poštovom vozni Fa 5-2085. Foto: © KŽM Bratislava, Peter Kapucza, 1988

Klub železničných modelárov Bratislava začal svoju činnosť koncom 60. rokov minulého storočia a prináša veľa príjemných zážitkov priaznivcom železnice a modelov už viac ako polstoročie. Ide o prvý klub na území Slovenska, ktorý začal rozvíjať a propagovať železničné modelárstvo na profesionálnej úrovni doma i v zahraničí. Aký je vlastne jeho príbeh?

V roku 1964 sa v Bratislave uskutočnila výstava železničných modelov od výrobcov z vtedajšej NDR, ktorá sa stretla s nebývalým záujmom a ohlasom verejnosti. Významne tomu napomohlo aj neskoršie odvysielanie polhodinovej relácie z bratislavského štúdia Československej televízie s tematikou železničného modelárstva. Išlo o historicky prvé výrazné zviditeľnenie dovtedy u nás nie veľmi propagovaného, no určite verejnosti veľmi známeho odvetvia modelárstva. Veď kto sa v mladosti aspoň raz nepohral s elektrickým vláčikom?

Záujem verejnosti sa odzrkadlil aj v tom, že v roku 1965 vznikol v Bratislave na Suchom mýte prvý špecializovaný železnično-modelársky obchod na Slovensku. Žiaľ, dnes v tých miestach je už len mestská cestná komunikácia. Bolo to teda práve v tomto období, keď sa začala postupne formovať existencia bratislavského klubu, ktorého primárnym cieľom bolo rozvíjať a podporovať činnosť železničných modelárov.

Klub železničných modelárov Bratislava vznikol v roku 1966 a jeho významnými zakladateľmi boli Páni:

 • Dr. Alexander Molnár († 1998)

 • Aladár Molnár († 1989)

 • Jozef Lazar

 • Ing.Desider Selecký (†2017)

 • Ing.Ivan Nepraš Csc

 • Ing.Peter Stahl

a ďalší.

Koncom šesťdesiatych rokov sa v podkroví budovy vtedajšieho Zväzarmu na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave začalo v novozriadenej klubovni KŽM Bratislava budovať koľajisko vskutku impozantných rozmerov. Približne 60 metrov trate, 3 stanice, 1 zriaďovacia stanica, depo a skrytá odstavná stanica. To všetko vo veľkosti NEM 1:87 H0 a s rozmermi 10 m x 4 m.

Každú stredu a sobotu sa v klubovni stretávali členovia klubu, aby pokračovali v budovaní koľajiska, stavbe modelov a v neposlednom rade slúžila klubovňa aj k spoločenským stretnutiam a oslavám. Do povedomia verejnosti sa niekoľkokrát dostalo klubové koľajisko aj vďaka nakrúcaniu televízie a filmárov. Tí v priestoroch KŽM Bratislava nakrútili nejednu romantickú pasáž filmu, či zrážku alebo vykoľajenie vlaku. Žiaľ, dnes je to už len spomienka na filmovom páse, alebo na fotografiách.

Po spoločensko-politických zmenách v roku 1989 sa budova Zväzarmu stala predmetom reštitúcie a nasledovalo vysťahovanie klubu doslova na ulicu. Udalosti okolo vysťahovania celej budovy dostali až taký neuveriteľne rýchly spád, že kusy klubového koľajiska a väčšinu mobiliáru vyhadzovali robotníci priamo do pristaveného kontajnera. Nejeden člen klubu vtedy naozaj ronil slzy, keď videl ako sa skončila takmer 30-ročná mravenčia práca desiatok ľudí. Modelové koľajisko, ktoré vtedy patrilo k najväčším na Slovensku, a pôvodná klubovňa KŽM Bratislava boli začiatkom 90. rokov zo dňa na deň úplne zničené.

Bolo veľkým šťastím, že klubová činnosť sa súbežne ešte v roku 1988 rozrástla aj o rekonštrukciu starého poštového vozňa, ktorý bol zapožičaný do užívania z Múzejno-dokumentačného centra železníc na Slovensku (vtedy MDCVD). Po tom, ako bol na jar 1988 vozeň doslova vytiahnutý z buriny na starom zriaďovacom nádraží Bratislava – Východ, bol pristavený na vedľajšiu koľaj v stanici Bratislava – Filiálka, ktorá bola v tom čase ešte v prevádzke. Vtedy sa začínala písať nová história Klubu železničných modelárov Bratislava.

V tom čase išlo o ojedinelý projekt v rámci celej vtedajšej ČSSR, pretože klubovňa so zázemím, ktoré členom umožňovalo využiť okrem dielne, či kuchynky napríklad aj odpočiváreň, dovtedy nejazdila po tratiach ČSD. V tejto súvislosti je viac než symbolické, že samotný poštový vozeň bol vyrobený v roku 1937 a tiež patrí k významným železničným pamiatkam. Ešte v roku 1988 vozeň prešiel technickou aj estetickou revíziou exteriéru a interiéru, a začalo sa s budovaním vtedy ďalšieho a dodnes jediného koľajiska KŽM Bratislava.

Za rekordne krátky čas a s vypätím všetkých síl sa podarilo do júna 1989 vybudovať nové klubové koľajisko vo veľkosti NEM 1:120 TT, s ktorým sa klub prvýkrát verejne prezentoval v Břeclavi na vtedy pompéznych oslavách 150. výročia príchodu prvého vlaku do Brna, resp. na územie Československa. Táto výstava sa konala už v júni a v júli 1989 a KŽM Bratislava zo svojim poštovým vozňom dôstojne reprezentoval slovenské modelárstvo na podujatí, aké dovtedy ale ani dodnes ešte nebolo na našom území zorganizované.

Historický poštový vozeň potom ostal v stanici Bratislava – Filiálka až do jesene roku 1998 a v novodobých pomeroch ho stíhal osud všetkých nechránených železničných objektov. V dôsledku svojho umiestnenia a odľahlosti od staničnej budovy sa stal i napriek náležitému zabezpečeniu mrežami predmetom záujmu zlodejov. Došlo k odcudzeniu vykurovacieho kábla a dvakrát bol vykradnutý, pričom sa stratilo náradie a podstatná časť cennej zbierky železničných modelov. Našťastie, nedošlo k výraznejšiemu poškodeniu koľajiska. Členovia Klubu železničných modelárov Bratislava sa vo vozni pravidelne stretávali a trpezlivo obhajovali právo na existenciu klubu ako takého, pretože historický poštový vozeň sa stal medzičasom jediným miestom pre jeho činnosť.

Zásadný obrat nastal až v novembri roku 1998. Vtedy sa podarilo umiestniť vozeň do krytých priestorov Rušňového depa Bratislava – Hlavné. Tu počas nasledujúcich dvoch rokov vykonali členovia klubu jeho opravu a rekonštrukciu modelového koľajiska, a začala sa tak nová éra prevádzkovania vozňa. Ten sa stal vyhľadávanou súčasťou mnohých výstav pri príležitosti významných železničiarskych jubileí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem toho niekoľko prázdninových sezón dopĺňal stálu expozíciu koľajových vozidiel v bratislavskom Múzeu dopravy, ktoré v priestoroch historicky vzácnych skladov Hlavnej stanice slávnostne začalo svoju činnosť 24. júna 1999.

Vzhľadom na to, že pohodlné zázemie, ktorým klub disponoval približne do roku 1992, bolo minulosťou, sústredili sa jeho členovia po roku 2000 na vystavovanie historického poštového vozňa spolu s modelovým koľajiskom v priestoroch Múzea dopravy, a zároveň pokračovali v príležitostných výjazdoch na výstavy mimo Bratislavy. V roku 2002 sa dokonca podarilo v spolupráci so ŽSR realizovať revíznu opravu v Opravovni osobných vozňov v Nových Zámkoch a vozeň mal teda opäť ďalšie prevádzkové roky pred sebou.

Vďaka veľmi pozitívnemu ohlasu návštevníkov sa ukázalo ako veľmi vhodné znázorniť na modelovom koľajisku skutočné predlohy bratislavských staníc. Tými boli Bratislava – Hlavná stanica, Rušňové depo Bratislava – Hlavné, stanice vo Vajnoroch a v Devínskej Novej Vsi, a v neposlednom rade aj romantická zastávka Železná Studienka s Červeným mostom a neodmysliteľnými bratislavskými tunelmi, z ktorých jeden ako skutočná predloha je najstarším železničným tunelom na Slovensku.

Aj napriek klesajúcej periodicite výstav a počtu členov klubu sa pravidelné prezentácie modelárskej činnosti realizovali až do roku 2012. Stav vozňa v tomto roku už nedovoľoval jeho ďalšie prevádzkovanie a preto bol vozeň prepravený z Múzea dopravy do Železničného múzea na jeho poslednú veľkú výstavu Rendez 2012. Po tejto výstave bol vozeň Fa 5-2085 nespôsobilý vyjsť na šíru trať a nevyhnutnosťou bolo vykonanie ďalšej revíznej opravy.

V lete 2012 sa začala v spolupráci s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR revízna oprava vozňa, ktorá zahŕňala nielen úplné rozobratie podvozkov a ich celkovú opravu, ale aj opravu skrine, strechy a obnovenie vonkajšieho náteru a dobových popisov. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky práce boli financované prevažne z vlastných prostriedkov a vykonávali ich vo väčšinovej miere samotní členovia klubu, trvala celková oprava viac ako 5 rokov.

Počas svojpomocnej realizácie revíznej opravy na poštovom vozni sa členom klubu podarilo v roku 2014 úspešne založiť občianske združenie. Išlo o významný krok vpred vzhľadom na skutočnosť, že po zániku Zväzarmu a zrušení oficiálneho sídla na Námestí Ľ. Šúra č. 1 stratil klub právnu subjektivitu. Občianske združenie s oficiálnym názvom Klub železničných modelárov Bratislava, o. z. vnieslo svetlo aj do vzťahu medzi klubom a Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR. S tým bola uzatvorená nová zmluva o prenájme historického poštového vozňa a vďaka vytvoreniu občianskeho združenia dostal klub možnosť tiež získavať príspevky napr. 2% z daní, či z prípadných grantov a dotácií.

V roku 2016 oslávil KŽM Bratislava svoje okrúhle 50. narodeniny (ešte stále bez vozňa) niekoľkými malými výstavami v kultúrnych zariadeniach v Bratislave a na západnom Slovensku. Prezentované na nich boli vzácne železničné modely vo vitrínach, historické rovnošaty, výňatky zo železničiarskych kroník, či malé modelové koľajisko pre najmenších. Medzitým sa ale aj naďalej pracovalo na revíznej oprave poštového vozňa, ktorý stále prebýval v areáli bratislavského Železničného múzea.

Nakoniec, vďaka pomoci Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a s vypätím všetkých síl zostávajúcich členov klubu, bola v septembri 2017 revízna oprava zavŕšená. Vozeň sa prvýkrát po dlhom čase predstavil na malej výstave v Českej republike, v Ústí nad Labem. Pre členov klubu to predstavovalo dôstojnú oslavu 80-tych narodenín vozňa, ktorý pôvodne vyrobila Královopolská továrna na stroje a vagony Brno, a. s., ešte v roku 1937.

Historický poštový vozeň Fa 5-2085 bol v rámci revíznej opravy oveľa viac priblížený do stavu, v ktorom bol prevádzkovaný v rokoch 1971 – 1984. Poštárska duša vozňa opäť ožila nielen vďaka náteru a na mieru vyrábaným vonkajším popisom, ale aj vďaka vytvoreniu prvej expozície vlakovej pošty na Slovensku. Tá vznikla v interiéri vozňa v priestore pôvodnej poštovej úradovne. Medzi podporovateľov tejto malej expozície patria aj Muzeum vlakové pošty Brno, či Slovenská pošta. Zaujímavosťou je aj nález niekoľkých nedoručených poštových zásielok zapadnutých v útrobách vozňa, ktoré náhodou objavili členovia klubu pri jeho oprave. Tieto zásielky sa, samozrejme, stali súčasťou expozície.

Ešte v záverečnej etape revíznej opravy samotného vozňa začali členovia Klubu oživovať aj modelové koľajisko. To prešlo celkovou opravou a práce sa podarilo dokončiť pár mesiacov po ukončení revíznej opravy vozňa. Modelové koľajisko KŽM Bratislava „Bratislavský uzol“ v roku 2018 oslávilo už 30 rokov svojej existencie v interiéri historického poštového vozňa. Členovia klubu mu preto pri tejto príležitosti venovali malý darček v podobe jeho opravy.

Klub železničných modelárov Bratislava počas svojho už viac ako 50-ročného pôsobenia vykonal veľa práce nielen pri výchove mládeže (viacero jeho členov sa stalo zamestnancami železničných spoločností), ale aj v oblasti propagácie železnice. Popri tom jeho členovia úspešne reprezentovali Slovensko so svojimi modelmi našich historických i súčasných železničných vozidiel na výstavách doma i v zahraničí.

Členovia klubu sa do budúcnosti pozerajú s optimizmom, i v zmenených podmienkach, v ktorých dnes železnice na Slovensku pracujú, pripravujú ďalšie plány na dôstojnú prezentáciu železníc prostredníctvom kúzelného sveta modelov, ktorému podľahnú bez výnimky všetky deti vo veku od 3 do 100 rokov. Skutočnosť, že Klub železničných modelárov Bratislava bol na Slovensku prvý, ktorému sa podarilo zrealizovať nápad inštalovať mikrosvet železníc v historickom poštovom vozni je odzrkadlená v odhodlaní jeho členov zúčastňovať sa na výstavách a prezentovať modelovú železnicu aj naďalej.

Na záchrane vozňa, na jeho zveľadení a na vybudovaní modelového koľajiska sa podieľali títo členovia:

 • Ing,Eugen Takács

 • Jozef Vajsochr († 1992)

 • Jozef Kořinek

 • Vladimír Kováčik († 2004)

 • Aladár Molnár ml.

 • Peter Kapucza

 • Marián Žitný

 • Alan Vajsochr

 • Ing. Richard Halfar

 • Radoslav Macháček

a po roku 2012 aj

 • Matej Benčík

 • Daniel Licher

 • Stanislav Styan

a mnohí ďalší.

Z kroniky KŽM Bratislava a spomienok členov klubu spracovali

Peter Kapucza

Richard Halfar

Matej Benčík

Poštový vozeň Fa 5-2085 odstavený v stanici Bratislava – Filiálka krátko po ukončení jeho revíznej opravy. Foto: © KŽM Bratislava, Peter Kapucza, 1988

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.