BUDAMAR PARTNEROM KŽM Bratislava

Sme veľmi radi, že s našou výstavnou činnosťou nám okrem súčasných partnerov pomôže aj spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a. s., ktorá už dlhé roky pôsobí na medzinárodnom trhu v oblasti logistiky zasielateľstva a prepravy. Spoločnosť sa zaoberá prepravou nie len železničnou, ale i cestnou a riečnou a námornou prepravou. Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS vznikla v roku 2002.

Klub železničných modelárov Bratislava vo forme neziskového občianskeho združenia od roku 1993 priamo nadväzuje na pôvodný klub založený v roku 1966. Členovia tohto klubu sa ako prví v bývalom Československu rozhodli prezentovať svoju činnosť formou modelového koľajiska v historickom železničnom vozni, čím vznikla prvá mobilná výstava modelovej železnice vôbec.

V súčasnosti Klub železničných modelárov Bratislava spolupracuje so združením Dopravná nostalgia a podieľa sa na tvorbe prvej expozície vlakovej pošty na Slovensku. Svoju činnosť prezentuje najmä vďaka podpore Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorá historický poštový vozeň prepravuje na miesta jeho vystavenia. K tomuto dlhoročnému partnerovi sa v roku 2019 pridala práve spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, ktorá činnosť Klubu železničných modelárov Bratislava podporuje najmä po finančnej stránke.

Tešíme sa na spoluprácu.

KŽM Bratislava